info@ctpmuhendislik.com

+90 (216) 304 68 68

Çekmeköy İstanbul

Su Soğutma Kulesinde Enerji Tasarrufu

Soğutma Kulesinde enerji tasarrufu nasıl sağlanır? Enerji tasarrufu sağlamak için ne yapmalıyız? gibi sorular merak edilen konulardır. Su soğutma kuleleri çok yüksek hava debisi ile çalışırlar. Ortamdaki mevcut ısının kuleden uzaklaştırılması için taze hava debisine ihtiyaç vardır. Taze hava ve bu hava üzerindeki nem miktarı soğutma kulesi performansını yakından etkiler. Kule içindeki havanın nem % sinden geriye kalan kuru kısım kule tarafından nem ile doldurularak kulede soğutulması amaçlanan suyun soğutulması sağlanır.

soğutma kulesinde enerji tasarrufu

Örneğin : Bu nem miktarı ortalaması %70 olan Mersinde bir kulenin fiziksel büyüklüğü 3 metrekare ise aynı tasarımda bir kule %30-40 olan Ankara gibi bir şehirde kulenin fiziksel büyüklüğü 1 metrekare olabilecektir.

Havadaki nem oranı dolgu yüzeyindeki ısı transfer miktarını belirler;

  • Taze havadaki nem oranı düşük ise üzerine alabileceği nem miktarı yüksek olacağından ısı transfer yüzeyi olan kuledeki dolgu miktarının normalden az olması yeterli olacaktır ancak tam tersine
  • Taze havadaki nem oranı yüksek  ise üzerine alabileceği nem miktarı düşük  olacağından ısı transfer yüzeyi olan kuledeki dolgu miktarının normalden fazla olması gerekecektir

Bahsi geçen nedenlerden dolayı su sogutma kulelerinde dolaşan havanın miktarı çok önemlidir, bu havanın miktarının belirlendiği yer ise baca sistemleridir.

Baca sistemleri ;

baca çapı ,

fan kanat çapı ve sayısı,

motor kw gibi bir çok parametre bacadaki hava debisini belirler.

Baca sistemlerinde baca çapının büyüklüğü , fan kanat sayısı ve kw gibi detaylar hava debisinde etkin rol oynar. Soğutma kulelerinde dolgudaki hava hızı 2.5 – 3 m3/ sn olmalıdır. Bu hızların üzerinde su taşınması, altında yetersiz ısı transferi gibi olumsuz sonuçlar olacaktır. Soğutma kuleleri fiziksel büyüklüğe ve dolgu alanına bağlı olarak çok yüksek hava debisine ihtiyaç duyarlar. Bu hava debisinin üretilmesi için 2 yöntem vardır.

  1. Aternatif küçük baca içerisinden yüksek hava hızını oluşturmak için yüksek motor kw kullanmak,
  2. Alternatif büyük baca içerisinden aynı hava debisini geçirmek için daha düşük bir motor kw kullanmak.

Baca çapını büyüterek motor kw ını düşürerek enerji kullanımını %40 civarında azaltmanın mümkün olduğu yapılan denemeler ve saha tecrübeleriyle ispatlanmıştır.

soğutma kulesinde enerji tasarrufu

Düşük kw ve büyük baca sistemlerinde ihtiyacın üstünde bir hava debisi geçirmek de mümkün olmaktadır. Bu durumda sürücü ve otomasyon ile özellikle kış aylarında ve yaz-kış gece saatlerinde motor güç kullanımını daha da düşürmek mümkün olmaktadır. Enerji kullanımını düşürmekten kaynaklı sistemdeki hız düşüşünün baca fan ve motordan oluşan sisteme mekanik bakımdan olumlu pek çok etkisi vardır.

soğutma kulesinde enerji tasarrufu

Ctp mühendislik A.Ş. bacaları büyüterek başlangıç yatırım maliyetini artırmasına rağmen bu artışını birkaç ay gibi çok kısa sürelerde kendisini Enerji tasarrufu ile amorti ederek başa baş noktasına gelmekte, akabinde firma için ciddi karlılıklar ortaya çıkmaktadır.