0609
2021
Su, Soğutma, Kulesi, Hesabı , Seçimi

Su Soğutma Kulesi Hesabı ve Seçimi

Su soğutma kulesi seçimi ve gerekli hesaplamaların yapılması oldukça profesyonel bir konudur. Tasarım için giriş sıcaklığı (°c), çıkış sıcaklığı (°c), su debisi (m³/saat) ve kulenin çalışacağı ortamın yaş termometre sıcaklığı(°c), başlıca bilinmesi gereken değerlerdir.

Bu değerlerin bilinmesi de tasarım için yeterli değildir. Gerçek hayatta kulenin verimli çalışabilmesi için belirli kısıtlar vardır ve bu kısıtlar bu konudaki seçimi oldukça güçleştirir.

Örneğin dolgudaki hava hızı ısı transferinin en önemli araçlarından biridir. Buharlaşma normalden az olduğunda yeterli ısı transferi yapılamayacak, normalden fazla olduğunda su taşınması sonucu, su kaybına sebep olacaktır. Her iki durumda istenmeyen durumlardır. Birinde daha soğutma verimliliği daha düşük; diğerinde ise su sarfiyatı daha yüksek bir durum söz konusudur.

Soğutma Kulesi dolgularındaki hava hızı

Su soğutma kulelerinde dolgudaki hava hızı 1,5 – 2,75 m/sn arasında tasarlanmalıdır. Bu değeri yukarıya taşımak kule verimini de artıracaktır. Dolgudaki hava hızını yüksek tasarlayıp, sonrasında sürücü ile hava hızını istenilen aralığa düşürmek akıllıca olabilir. Bu durumda fan bacası, fan çatısı, baca mekaniği ve fan maliyeti artacaktır. Bu artış doğal olarak yatırım maliyetini de arttıracaktır. Ancak küçük bir fan bacası ile 7,5 kw ile çözebileceğiniz bir tasarım yerine, büyük bir fan bacası ile 5,5 kw da yapılan çözümleme size ciddi elektrik tasarrufu sağlayacaktır. Bununla beraber sürücü ile istenilen aralığa düşürülmesi için %10-20 daha düşürmek, bu yolla %20-30 elektrik tasarrufu yapmak mümkün olacaktır.

Başka bir kısıt yağmurlama yoğunluğudur. Özellikle yaş termometre değerine yakın olmayan yüksek sıcaklıkların düşürülmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.

Örneğin 100 m³/saat bir debideki sıvıyı, 80 dereceden, 60 dereceye düşürmeye çalışalım, Yaş termometre 21 derece olsun; Bu tasarımda karşımıza 2 m²  bir kule çıkacaktır. Ancak bu kule tasarımı mümkün, çalışması mümkün olmayan bir kuledir.100 m³/saatlik bir debi 2 m²’lik bir kuleye dağıtıldığında 100/2= 50 m³/ m²/saat çıkar. Ancak bilinen şudur ki 1 m² dolgudan saatte 25 m³ ün üzerinde su geçirmeniz durumunda ısı transferi mümkün olmayacaktır yada çok daha verimsiz olacaktır.

Kule Büyüklük Hesabı

Yani tasarım ne çıkarsa çıksın kule büyüklüğü (oturma alanı ve en az 1 metre dolgu olacak şekilde yüksekliği olan ) debinin 25’te 1’ini geçemez. Yada söyle ifade edebiliriz dolgudaki her  m³ bölüm için, saatte maksimum 25 m³ den daha fazla su çevrimi verimsiz olacaktır. Ve böyle bir uygulama yanlış uygulamadır. Dolayısıyla 100 m³ bir kule için , 100/25= 4 m² den az olmayacak bir tasarım yapılmalıdır. Bu kısıtları artırmak mümkündür. Ancak bu iki kısıt dahi su soğutma kulesi tasarımı yaparken giriş sıcaklığı (°c), çıkış sıcaklığı (°c), debi (m³/saat), kulenin çalışacağı ortamın yaş termometre (°c), değerlerinin kule tasarımına yetmeyeceğini bize açıklamaya yeterlidir.

Su soğutma kulesi hesabı ve doğru su soğutma kulesini seçmek tam bir uzmanlık işidir. Bu konuda yapılacak yanlış bir yatırım, yatırımcıyı en iyi ihtimalle on binlerce dolar zarara sokabilir. Yanlış üretilen bir su soğutma kulesi bu zararın yılda on binlerce dolara çıkmasına sebep olabilir.